http://christengemeentehvb.nl/

Wij geloven in

Gods liefde = Jezus: Wij geloven dat God van ons houdt en betrokken wilt zijn bij elke dag van ons leven. Door ongehoorzaamheid heeft de mens het contact met God verloren. Gods liefde voor de mens ging zo ver dat Hij Zijn enige Zoon Jezus gaf om dat contact weer te herstellen. Jezus gaf Zijn eigen leven aan het kruis, Hij overwon de dood door op de derde dag weer op te staan. Een ieder die in Jezus gelooft zal voor altijd met Hem leven.

Gods genade: Op grond van onze fouten zouden wij geen leven hebben verdiend. Maar Gods liefde, uitgedrukt in Zijn Zoon Jezus, is een bevrijdend geschenk, een kado van leven!

Gods Geest: De Heilige Geest is het bewijs dat we bij God horen. Hij helpt ons dagelijks en openbaart Gods plan voor ons leven. De Heilige Geest stelt ons in staat om een overwinnend leven te leiden.

Gods Woord: Om te begrijpen hoe we moeten leven heeft God Zijn Woord gegeven, de Bijbel. Doordat Gods Geest in iedere gelovige woont kunnen we begrijpen hoe God door Zijn Woord tot ons spreekt. Zijn Woord helpt ons om het geloof in het dagelijks leven 'handen en voeten' te geven.