http://christengemeentehvb.nl/

Onze visie

Mensen verbinden met Jezus en leiden naar discipelschap.

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Mat. 28:19

Onze missie

Christengemeente Hart van Brabant is een zorgzame en liefdevolle gemeente met oog voor elkaar. Wij geloven dat Jezus het hoofd van de gemeente is en dat de relatie met Hem het kloppende hart vormt van de onderlinge gemeenschap. Door eenheid en onderlinge liefde in Hem wordt Hij zichtbaar voor de wereld.

 

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.' Joh. 13:34