Kees en Ria Heijstek in de Duinkoerier

27-02-2017

Omdat het artikel niet goed te lezen is staat hieronder de uitgeschreven tekst.

Liefde, vergeving en verzoening

 “De 'waarom's' zullen altijd blijven, maar door te geloven kun je het positief zien,” Kees Heijstek, de oud-pastor, de weldoener, de gelovige, de evangelist, de mensenmens.

Door Wilma Brekelmans

36 jaar geleden is de in Uitwijk geboren Kees samen met zijn vrouw verhuisd naar Oisterwijk. Dat was een verschil van dag en nacht, met name in het geloof. Vanuit het strenge protestantse bolwerk naar “het Roomse gevaar”. Maar dat zogenaamde gevaar hebben ze totaal niet gezien en ervaren, spreekt de bijna 78-jarige Kees met een lach. “Wij zien mensen, niet het geloof,” aldus Kees. “Ik was altijd al op mensen gericht, maar ongeveer 55 jaar geleden tijdens een evangelisatie van een evangelist ben ik het geloof anders gaan zien. Het kreeg meer betekenis. Ik ben op zoek gegaan naar de diepere betekenis van de de boodschap van Jezus Christus. Wat is de inhoud van die boodschap? Middels heel veel lezen in heel veel boeken, en als hoofdboek de Bijbel, had ik na een jaar het antwoord gevonden. Liefde, Vergeving en Verzoening, daar draait het in het leven om. Mijn aandacht op mijzelf verdween naar de achtergrond en ik raakte steeds meer gericht op de ander. Het welzijn van de medemens staat voorop. En door te bidden geeft God leiding en sturing in je leven. De vele noden in het leven kun je niet altijd alleen dragen, het gebed kan je daarbij helpen. Ik geloof niet toeval; alles is voorbestemd.”

In de afgelopen 45 jaar heeft Kees, samen met zijn vrouw, ontzettend veel werk verricht voor bijv. de kerk. Heel veel evangelisatieacties (de goede boodschap verkondigen), maar ook hun huis heeft open gestaan om noodlijdende personen op te vangen. Ook heeft Kees samen met zijn vrouw 25 jaar lang een sociaal project gehad, Stichting Shalom, waarbij ze samenwerkten met o.a. GGZ, Contour en SPD. Met Stichting Shalom hebben ze veel mensen met een verslaving of psychische problemen opgevangen door ze een dagbesteding aan te bieden in hun kwekerij. Hierdoor werd getracht om deze noodlijdenden uit hun isolement te halen. Dat is niet af te dwingen, en soms lukte dat ook niet, maar vaak wel. Door aandacht te verleggen, voelden deze mensen even hun eigen problemen niet meer. Kees: “De kern van het probleem bij deze mensen is vaak ik, ik, ik. Hiermee wordt dan een negatief zelfbeeld gevoed. Ik ben heel blij dat instellingen ook het positieve zagen van deze dagbesteding. Maar de verharing van de maatschappij doet zeer, ik vind dat heel erg. En het kan anders. Je kan heel veel doen om de vrede te bewerken. De boodschap van Jezus Christus is fundamenteel. Dat is de basis om verder te gaan. Liefde, Vergeving en Verzoening. Moreel gezien is het positief als er een goede basis is, dat is een vertrekpunt. En volgens de geschiedenis zijn er altijd al golfbewegingen geweest, met altijd tijden van bezinning. En ik voorzie dat hoe de situatie in de wereld zich nu ontwikkelt een prikkel is om weer alleen tot bezinning te komen. We leven in een wrede wereld die we eigenlijk niet kennen. De mensen zijn zo wantrouwend geworden. En daarom moet je er zelf voor zorgen dat je zo niet wordt. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden.”

Kees is ook ruim 30 jaar voorganger geweest. Hierdoor is hij in aanraking gekomen met Antilliaanse studenten. Hij proefde de nare smaak van bitterheid bij veel van deze studenten. Bitterheid naar de Makamba (de blanken), vanwege de kolonisatie. De heer en mevrouw zijn zich toen gaan verdiepen in de geschiedenis van de koloniale tijd. Dat bracht een schok, wat was dat een verschrikkelijke tijd. Totaal onmenselijk. Toen is Kees met een paar Nederlanders naar Curaçao gegaan om onderzoek te doen hoe daar het geestelijk klimaat was. En weer kwam er een golf van bitterheid op ze af. Ze zijn in gesprek gegaan met politici, maatschappelijk werkenden en geestelijk leiders, allemaal ter plekke. Zoetjesaan werd het probleem bespreekbaar gemaakt. En na 4 jaar tijd was er een conferentie in Willemstad op Curacao, met als thema Verzoening. Prachtig.

In 2005 heeft Kees met een groep blanken met slavenjukken en kettingen door Willemstad gelopen. Dat maakte veel los, de dialoog ging open. Praat met elkaar, en ook al is het soms moeilijk, ben vergevingsgezind. Kees: “Oorlogen kun je alleen maar winnen met Liefde, Vergeving en Verzoening. Precies zoals de boodschap van Jezus Christus. En het is een plezier voor je lichaam, je geest en je ziel om in deze gedachtengoed te mogen leven.”

Samen met zijn vrouw hebben ze 6 kinderen en 18 kleinkinderen. Hun kinderen dragen de manier waarop de ze opgevoed zijn uit en dat is iets om trots op te zijn. Kees: “Zie het als een uitdaging om de boodschap van Jezus Christus te zien. Ervaar de kwaliteit daarvan. Zie en voel de rijkdom van de woorden: Liefde, Vergeving en Verzoening.”  

http://christengemeentehvb.nl/